Att bli advokat – Vägen dit

Hur lång tid tar det att bli advokat? Hur ser vägen ut dit? Följ ett exempel med Anna Ek.

Första steget – Läsa juridik

Anna söker in på högskola till juristprogrammet. Att komma in är inte helt enkelt då medelbetygen som krävs är höga. Anna genomför högskoleprovet ett par gånger och kommer till slut in genom ett högt resultat på detta prov. Juristutbildningen är bred och vänder sig till alla som vill jobba med juridik.

  • Advokat
  • Åklagare
  • Domare
  • Allmän jurist

Utbildningen sträcker sig oftast över 4,5 år. Det finns möjlighet att läsa juristprogrammet i ett flertal städer i Sverige. Däremot är det betydligt mindre vanligt än många andra utbildningar. För Anna innebar det att hon blev tvungen att flytta till Umeå.

Andra steget – Erfarenhet av juridik

Anna kan inte börja jobba som advokat direkt efter avslutade studier. Nästa steg är nämligen att hon måste ha flera års erfarenhet av juridiskt arbete. Det krävs minst tre år vilket gör att Anna hinner använda sina nyvunna teoretiska kunskaper på en byrå och under denna tid fördjupa sig mer inom ämnet.

Tredje steget – Advokatexamen

Efter dessa år söker Anna in till utbildningen som kan ge henna advokatexamen. Det är en kortare utbildning på några veckor och som avslutas med ett muntligt prov. Efter ett godkänt resultat kan hon ta nästa steg.

Fjärde steget – Ansöka till Advokatsamfundet

Fjärde steget innebär att en ansökan kan skickas in till Advokatsamfundet. Det krävs nämligen, enligt lag, att Advokatsamfundet har godkänt ansökan för att en person ska få titulera sig som advokat. De har därmed rätten att avgöra om Anna är lämplig, eller olämplig, utifrån den kompetens och erfarenhet hon har. Det innebär även att samfundet kan utestänga medlemmar som inte följer god advokatsed.

Färdig advokat – Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden för Anna är extremt ljus. För det första är advokat ett bristyrke vilket innebär att arbetsmarknaden efterfrågar fler personer än vad som finns att tillgå. Detta inte minst advokater med spetskompetens inom ett specifikt yrke. Anna har även arbetet tre år inom juridik har därmed kunnat visa upp sina personliga egenskaper och kompetens hos den juristbyrå hon jobbat hos. Det blir därmed enkelt att söka jobb som advokat hos dem då bägge parter känner varandra sedan tidigare.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *